Uppvidinge biodlarförening

  Nordens största Biodlarmuseum hittar du i Älghult

Styrelsen för 2019

Ordförande: Ingrid Petersson.

Vice Ordförande: Anders Fröjd.

Styrelseledamöter: 

Sekreterare: Ulla Lundqvist

Kassör: Yvonne Wilhelmsson 

Övriga styrelseledamöter:

Gun Alvéus, Peter Englén, Nils Harju, Gunnar Engvall och Dan Tigerström.

Valberedning:

Rolf Wilhelmsson och Monika R. Aspegren.

Revisorer:

Evald Gunnarsson och Birgitta Arbin

Ersättare till revisorn Mats Karlsson

Övriga valärende, medlemsregister, utskick, utbildning och studieverksamhet:

Ingrid Petersson

Hemsidan:

Ewa Lördal Tigerström

Drottningodling samt bigårdsansvariga 

Anders Fröjd, Gunnar Engvall, Nils Harju och Dan Tigerström

Muséeansvariga:

Ingegerd Harju, Gun Alvéus, Ulla Lundqvist och Ewa Lördal Tigerström

Bidragsansökare:

Peter Englén och Anders Fröjd.

Bihälsa och kvalitetsansvariga:

Nils Harju och Peter Englén.

Honungsbedömning:

Monika Richter Aspegren (sammankallande), Gun Alvéus, Peter Englén och Anders Fröjd.

Uppvidinge biodlarförening Uppvidinge biodlarmuseum