Uppvidinge biodlarförening

  Nordens största biodlarMuseum hittar du i Älghult

Styrelsen för 2019

Ordf.  Ingrid Petersson, vice ordf. Anders Fröjd

Styrelseledamöter 

Sekr. Ulla Lundqvist

kassör Yvonne Wilhelmsson 

övriga ledamöter 

Gun Alveus, Peter Englén, Nils Harju, Gunnar Engvall och Dan Tigerström.

Valberedning 

Rolf Wilhelmsson Monika R. Aspegren

Val av revisorer 

Evald Gunnarsson och Birgitta Arbin.

Ersättare till revisorn Mats Karlsson valberedning, omval av Rolf Wilhelmsson, nyval Monika R. Aspegren

Övriga valärende, medlemsreg.+ utskick, utbildning + studieverksamhet Ingrid.

Hemsidan 

Ewa

Drottningodling samt bigårdsansvariga 

Anders, Gunnar, Nils och Dan 

Museum ansvariga

Peter, Ingegerd, Gun, Ulla och Ewa 

Bidragsansökare 

Peter och Anders

Bihälsa och kvalitetsansvariga

Nils och Peter.

Honungsbedömning 

Sammankallande omval Monika Richter Aspegren. Gun Alveus och Peter Englén samt Anders Fröjd

Uppvidinge biodlarförening Uppvidinge biodlarmuseum