Uppvidinge biodlarförening

  Nordens största Biodlarmuseum hittar du i Älghult

Om ettt samhälle utvecklas långsamt på våren och svaga bin kryper omkring på kupans framsida kan samhället var infekterat av nosema.

 

Attackerade bi  kan inte tillgodogöra sig näringens äggviteämnen och försvagas. åldern reduceras och fodersaftkörtlarna utvecklas odugligt, vilket leder till sämre yngelutveckling.  Sjukdomen gynnas av: långa vintrar - bina får svårt att rensningsflyga. kvalster små samhällen liten pollentillgång dålig honung t.ex dagghonung som råkat i jäsning.

Uppvidinge biodlarförening Uppvidinge biodlarmuseum