Uppvidinge biodlarförening

  Nordens största Biodlarmuseum hittar du i Älghult

 

Kub baggen heter på latin (Aethina tumida)

 

Så lever baggen

Baggen kommer från Apis mellifera scutellata capensis. Baggen var sällsynt. Den kommer ifrån Sydafrika, från tropiska delen, långt från människan. Vid ett stark angrepp på ett bisamhälle, förstörs vaxet i  kupan. Honungen rinner ut. Bisamhället kollapsar

Vad man vet idag så kom kupbaggen till USA med båt
Men inte med frukt. Utan någon transporterade bin med båt till USA. Man vet inte riktigt hur den kom till Egypten år 2000 och 2002 Australien. I vilket fall som helst så sprids den med bihandel  Kupbaggen spred sig genom USA på bara ett par år. Faktum är att i Sydafrika är baggen fortfarande sällsynt.

Kupbaggen är lätt fruktsam. Kupbaggen flyger till blommor o ta nektar. Med andra ord, den klara sig utan bin. Det finns olika typer av baggar. En sort som anpassar sig till raps som exempel Kupbaggen kan även leva ihop med humlor utan kupbaggar kan lägga över 3600 per dag

Bina matar baggen

 

Baggen äter allt som finns i bikupan.
Man hittar den längst bak i kupan.

Bina matar baggen när den flyger in i kupan. Baggen klara vintern lätt Kupbaggen flyger mycker bra.

Den kan hitta bikupor på flera km håll.

Baggen lever ca ½ år

Det tar mellan 10 till 16 dagar tills larven har
ätit upp vaxet o pollen i kupan. Honungen

kan inte larven livnära sig på. Larven borrar sig igenom honungen för att komma åt pollen. Bina jobbar hårt för att ta hand om honugen, och har inte tid för att ta hand om larven
Efter 16 dagar lämnar larven kupan på gräver ner sig i marken

Uppvidinge biodlarförening Uppvidinge biodlarmuseum