Uppvidinge biodlarförening

  Nordens största Biodlarmuseum hittar du i Älghult


Konsekvensfrågor

 

Hur följande frågor besvaras kommer att ha olika allvarliga socio-economiska konsekvenser för småbrukarna och andra icke GMO-bönder.

- Sverige har nyligen fått en många miljoner kronor forskningsanslag från EU för att forska kring GMO-raps som producerar en industriell olja – dvs raps som inte är avsedd för människoföda. Om en bonde odlar denna GMO-raps i ett fältförsök och om ett annan rapsfält kontamineras med detta GMO, då är denna raps inte tjänlig som människoföda enligt EU:s regelverk. Vem betalar då raps-odlarens förluster och extra kostnader?

- Vems ansvar är det att bönder är informerade om privata GMO-odlingar i trakten där de odlar sina grödor?

 - Vem har ansvar för att kolla att deras grödor är fria från GMO som inte är godkänd som människo­­föda?  Kan en bonde som har fält i närheten av ett GMO-försöksfält skicka iväg ett prov för kontroll? Vart? Vad kostar det? Vem betalar?

- Om en icke GMO-bondes gröda visar sig vara kontaminerad med GMO pollen från en sort som är godkänd för livsmedel och ett företag som ex.vis Monsanto har patent på den GMO-gensekvensen – har bonden rätt att göra som han vill med sin skörd? Få han spara en del som utsäde för kommande års produktion. Blir han skyldig att betala en avgift till patenthållaren om den kräver detta? Om hans gröda måste säljas som GMO-gröda och därmed få lägre pris få han kompensation för förlorad inkomst? Av vem?

- Vem säkerställer konsumenternas valfrihet att kunna äta GMO-fria livsmedel?  Hur kommer försäljningen av bondens produkter att påverkas om konsumenterna misstänker att de är kontaminerade med GMO? Vem garanterar att bönder kan välja mellan att ha KRAV, konventionell eller GMO-produktion? Hur ska det göras?

 

Konsekvenser för småbrukare och andra icke-GMO bönder kan förväntas vara bl.a.:

-          Ökad kostnad för kontroll av att deras grödor inte är kontaminerade av GMO

-          Mindre tillgång till en mångfald av lokalt anpassat utsäde allt eftersom stora bolag tar flera patent på sorter i genbanker runt världen och köper upp mindre fröbolag. Detta ger dyrare utsäde och ökad behov av andra insatsmedel, mindre biologisk mångfald i odlingar som blir mer utsatta för angrepp med minskad skörd som resultat

-          Högre odlingskostnader som resultat av svårbekämpat herbicidresistenta ’superogräs’.

-          Förlorad marknadsandel och lägre inkomster för ekologiska/KRAV bönder som inte kan sälja sina grödor som ekologiska/KRAV märkta.

 

 

Allt detta kommer att leda till att färre småbrukare kan överleva. De kommer att ersättas av ett jordbruk med ökat beroende av fossila bränslen, stora enheter med monokultur och ökad användning av pesticider.

Den mest allvarliga konsekvensen är den långsiktiga förlusten av biologisk mångfald inom jordbruk – både djur och växter. Under tusentals år har småbrukare skapat den fantastiska mångfald som vi i dag har i våra genbanker runt om i världen. Denna rikedom behöver användas och utvecklas i en mångfald av platser i en föränderlig

värld så att grödor och djur kan utveckla de egenskaper som behövs för att möta bl.a. en kommande klimatförändring. Framtidens forskning kommer att vara beroende av detta levande kulturarv. Genom att ta död på mångfalden inom jordbruket kommer vi att undanröja den viktigaste resursen för framtidens forskning.

Uppvidinge biodlarförening Uppvidinge biodlarmuseum