Uppvidinge biodlarförening

  Nordens största Biodlarmuseum hittar du i Älghult

 Är patenterade, vilket innebär att kemiföretagen som äger patenten tjänar stora pengar på lantbrukarnas bekostnad.[1] [2][3]

GMO är både oförutsägbara[4] och oåterkalleliga!

Vad innebär allt detta för bin ? Inget vet säkert för det finns nästan ingen forskning, men riskerna är tydliga. Bin är beroende av biologisk mångfald och en giftfri natur för att må bra.

Vad innebär detta för biodlarna? På lång sikt, vet ingen. På kort sikt, mycket krångel och stort besvär!

Tyska fallet

Förra året fick biodlaren Karl-Heinz Babloks förstöra 340 kg honung. Den hade spår av pollen från GM-majsen MON 810, som odlats på en statlig försöksstation i närheten. Majsen var bara godkänd för användning som djurfoder. Domstolen i Augsburg menade att honung innehållande pollen från MON 810 inte var tjänlig som människoföda. Domstolen ansåg också att biodlaren Bablok, trots negativa ekonomiska konsekvenser, inte hade rätt att kräva att andra skulle avstå från GMO-odling. Istället var han tvungen att flytta sina bisamhällen, så att bina inte kunde flyga på GM-grödor. Enligt domstolen kunde han söka kompensation för kostnader och förluster från odlaren.[5]

Fallet behandlas nu i EU-domstolen. Sveriges regering väntar på beslut, innan de tar ställning till hur liknande fall skall behandlas i Sverige. För närvarande finns det ingen regelverk som täcker GMO-pollen kontaminering i honung fast risken är stor – även för kontaminering med GMO som inte är godkända för människoföda. Biodlarna informeras av SJV att: ”Honung ska inte märkas att den innehåller genetiska modifierade organismer även om den skulle innehålla en viss andel pollen från GM grödor.” [6]

Detta är en mycket viktigt fråga, eftersom man nu har börjat odla GM-grödor som är manipulerade att framställa medicin (t.ex. ris som producerar insulin) och industriråvaror som t.ex. stärkelse från potatis och olja från raps. Dessa grödor blir inte godkända som människoföda.

 

Regelverket i Sverige.

Regeringen har valt en okritisk inställning till GMO trots att majoriten av Sveriges konsumenter och bönder inte vill ha genmodifierade grödor. Regeringen har skapat ett regelverk för odling av GM-grödor som är det svagaste i Europa. Det garanterar inte konsumenterna möjlighet att välja bort GMO. Regelverket täcker bara jordbruksföretag och ser bara till de ekonomiska aspekterna. En hobbygrönsaksodlare kan odla GM-majs utan någon kontroll. Om en bonde odlar GM-majs och dess pollen sprider sig till KRAV-odlad majs, på en närliggande gård, då är KRAV-bonden nästan rättslös. Han kan ställa GMO-bonden inför rätta. Har denne följt alla regler, då är han inte skyldig att ersätta skadorna. I regelverket står det, att det måste vara minst 50 meter mellan GM-majs och andra konventionellt odlade eller KRAV-majsfält. Majspollen har visat sig kunna spridas upp till flera tusen meter. Om en bonde planerar att odla GM-grödor, då måste han informera andra jordbruksföretagare, som ligger inom 100 m från det fältet där han ska odla GM-grödor. Detta ska ske senast i november året före sådd. En jordbrukare måste anmäla odling av GM-grödor till Jordbruksverket senast två veckor efter sådd.[7]

 

Märkningsregel.

EU:s policy, när det gäller GMO är, att det ska vara möjligt för konsumenterna att välja bort GMO om de vill. GMO ska också kunna spåras, så att man kan upptäcka eventuella problem, som tidigare inte varit kända. Om en produkt har GMO-inblandning då ska det anges. Har det varit en oavsiktlig inblandning av GMO, då behöver den inte märkas, om den ligger under 0.9%. Jordbruksverket och Livsmedelsverket tycks tolka regeln så att all inblandning av GMO upp till 0.9% inte behöver märkes.

Som svar på en fråga om märkning av honung i fall den visar spår av GMO-pollen från grödor godkända som människoföda, sa en tjänsteman från Jordbruksverket, att ingen märkning behöver göras om inblandning av GMO inte var 'avsiktlig' och inblandningen inte var högre än 0.9%. Men än så länge är det nolltolerans för att i maten blanda in sådan  GMO som inte är godkänd som livsmedel.

 

Värdering som ligger bakom.

Företag, som äger patent på GMO-utsäde och kemikalier som Roundup, tjänar mycket pengar på dessa. Det är detta som driver utvecklingen. Möjligheten att ta patent på liv ger oerhört stor makt till företag som mer och mer kontrollerar den mat vi är beroende av. Dessa företag har också tagit patent på många tusen frösorter, som finns i olika genbanker runt om i världen. Genom att göra allmän egendom till privat ägande har de lyckats expropriera kunskap, som miljontals bönder har utvecklat under tusentals år.

Denna girighet och materialism, som kännetecknar vårt moderna samhälle, har resulterat i fantastiska tekniska framsteg, men bara sådana framsteg som det går att tjäna pengar på. Inte framsteg som nödvändigtvis gagnar människan och naturen. Om denna utveckling får fortsätta då hotar vi det ekosystem, som vi är beroende av för vår överlevnad.


 

 

 

[1]http://www.no-patents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1

[2] http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/424/73/PDF/N0942473.pdf?OpenElement. UN Report “Seed policies and the right to food”

[3] Kristina Hubbard, Out of Hand – farmers face the Consequences of a Consolidated Seed Industry A report by the Farmer to Farmer Campaign. Dec. 2009

[4] http:// www.testbiotech.org/en/node/180

[5] http://www.moraybeekeepers.co.uk/N&Views/German_BK.htm

[6] Jordbruksverket, Genetiskt modifierade grödor – regler vid odling I Sverige, 2009

[7] http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001053/2008-034.pdf


Uppvidinge biodlarförening Uppvidinge biodlarmuseum