Uppvidinge biodlarförening

  Nordens största Biodlarmuseum hittar du i Älghult

GMO måste behandlas ur ett moraliskt-etiskt, filosofiskt, psykologiskt, andligt, känslomässigt, biologiskt, humanistiskt, naturvetenskapligt, medicinskt perspektivt och överhuvudtaget utifrån alla de aspekter som betingar vår existens. Diskussionerna skall ske öppet och alla ska kunna ta del av resultaten. Människor behöver ta ställning både som individer och som del i ett större sammanhang. Framför allt yrkesgrupper som på något sätt hanterar mat och mediciner är nödgade att ta ställning då GMO produkter förändrar vårt arbetes förutsättningar radikalt.

Är vi beredda att arbeta med födoämnen smittade eller uteslutande bestående av GMO? Vad händer med vår personliga känsla för vårt hantverk? Hur kommer materialen vi skall handskas med att se ut?

Vi uppländska biodlarkvinnor vill uppmana våra kollegor, kvinnliga och manliga att bjuda in Daphne Thuvesson till era möten för att kunna få ta del av hennes gedigna kunskapsbank. Daphne har bland annat varit chefredaktör för en tidning avsedd som nätverks- och kommunikationsverktyg för ett internationellt landsbygdsutvecklingsprogram koordinerat av FAO ( Food and Agriculture Organisation ) och 13 år med landsbygdsutveckling, genus och näringsfrågor i Afrika. Hon ägnar flera timmar om dagen åt att sätta sig in i GMO och följa multinationella företag och deras produkter.

Vidare vill vi att Bitidningen skall bereda plats för en kolumn där vi läsare kan ställa frågor och få svar av Daphne och andra kunniga i frågor som gäller GMO.

Den svåraste frågan under vårt möte:

Hur får vi stopp på det hela. Det verkar så svårt och stort och omöjligt att påverka och hur ska vi orka?

Jo vi ska behandla det som om det vore en småsak. Vi kom fram till att gräv där du står är vad som gäller för oss. EU tillåter GMO fria zoner Alltså på t.ex. kommunal och/eller länsnivå. Som biodlare kan du ta kontakt med din lokala tidning och övertala dem att publicera Daphne Thuvessons text tillsammans med en förklaring att ni som förening kräver en GMO fri kommun. Uppmana andra att följa er. Tillsammans kommer ni att hitta vägar och möjligheter att påverka övriga kommuninnevånare, det finns nämligen ett kompakt motstånd mot GMO bland allmänheten. Vad som behövs är någon som kanaliserar det och där har vi biodlare en möjlighet att hjälpa till.

För någon dag sedan startade Karina Karlsson, biodlare i Uppland en namninsamling på nätet. Den vänder sig till alla SBR:s medlemmar men också andra människor. Lägg till din namnteckning för att du önskar att ditt förbund, SBR skall arbeta aktivt för ett Sverige fritt från GMO grödor

Ekologisk bekämpning av Varroa

 

När ett bisamhälle har varroa kvalster skall man bekämpa varroan för att ett bisamhället ska klara sig. Med ekologiska förfaranden med metoder som är enbart biodlingstekniska. 

Undanröjande av täckt drönaryngel under sommaren är ett sätt att halvera varroan i samhället. Ett nedfallsundersökning i i mitten av juni fastställs då nästa behandlingsåtgärd nödgad att genomföras. En bearbetning med myrsyra skall senast i göras andra veckan i augusti om nedfalls inspektionen från juni uppvisar sig att det är tvunget. Ändamålet med denna varroa bearbetning är att i förbigående syfte reducera kvalster mångfalden i bisamhället i den period som vinterbina åstadkoms.

Låter det krångligt eller svårt?

I varje lokalförening finns det en sjukdomsansvarig som vid frågor kan kontaktas. Kan inte han eller hon svara på dina frågor skall dessa kontakta distrikten/förbundet för att hjälpen till biodlaren kommer till sin rätt.

 

Misstänker man att du har exempel yngelröta skall man alltid kontakta tillsyningsmannen. Lokalföreningen har tfn till dessa. I många fall så är det kvalstren som spökar

Såsom vinglösa bin är ett tecken på att bisamhället har ofredats av virus som förorsakas av varroan. Här skall du söka hjälp om du är fundersam. Upptänker du att vinglösa bin i början av augusti måste samhället behandlas ofördröjligen för att det skall kunna överleva vintern.

Det finns gott om instruktioner om hur man skall behandla sitt bisamhälle. De flesta lokala föreningar har instruktionshäften som visar på ett enkelt sätt hur man behandla sitt samhälle.

Du kan även beställa den gratis från jordbruksverket.

 

Gå gärna in på SBR´s hemsida för mer korret information www.biodlarna.se

klicka på länk Om bin och biodling.

Här kan du i lugn o ro läsa om varroan.

 

Peter Overdick

Uppvidinge biodlarförening Uppvidinge biodlarmuseum