Startsida  |  2014-10-23
Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Aktuellt Länkar

 

Bihusesyn

Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, t.ex. HACCP och ISO.

Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare. Bihusesynen är ett hjälpmedel för utveckling av de enskilda biodlingarna och kan därmed också medverka till en förbättring av standarden på svensk biodling i dess helhet.

 

Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.

 

Du kan skriva ut din Bihusesyn och ta med och visa till din handlare om de har frågor rörande din egenkontroll. Du kan ladda ned dokumentet som PDF-fil - se till höger på denna sida.

 

Bihusesyn 2014
Mer på biodlarna.se

Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Trumpetarevägen 5  -  590 19 Mantorp  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: [email protected]

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101